Indicatoren

Nefrovisie biedt u hierbij een themanieuwsbrief over indicatoren in de nefrologie aan. Een belangrijk onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Waarom al die aandacht voor indicatoren?

Het doel van indicatoren is om op objectieve wijze betrouwbare informatie te verzamelen over de geleverde zorg. Een indicator wordt gedefinieerd als een meetbaar fenomeen dat een signalerende functie heeft en een aanwijzing geeft over de kwaliteit van zorg. Het heeft de voorkeur om indicatoren te definiëren vanuit wetenschappelijke richtlijnen. Nefrovisie stelt de indicatoren niet zelf vast. Dit wordt deels gedaan in een landelijke werkgroep met alle branchepartijen en deels in de sectie Registratie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN). Hierin zijn ook paramedici en klinisch epidemiologen vertegenwoordigd.

Een deel van de indicatoren kan afgeleid worden uit Renine. Sinds 2011 verzamelen we klinische variabelen per patiënt. We zijn blij met een aanzienlijke toename van data, zonder dat de registratiedruk toeneemt. Of alle data even zinvol zijn, valt te bezien gelet op de uitkomsten van een steekproef onder internist-nefrologen. Recent woonden zij een presentatie en discussie over indicatoren bij tijdens het Dialysis Initiatives symposium.

Internationaal hebben Willem Jan Bos en Wouter Verberne in opdracht van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) hard gewerkt aan een internationale set indicatoren voor de gehele zorgketen: predialyse – dialyse – transplantatie. In het interview vertellen zij hierover.

Recent heeft Nefrovisie een analyse van de verplichte kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade 2016 uitgevoerd. Zorginstellingen leveren de gegevens hiervoor zelf aan op www.zorginzicht.nl. De analyse maakt een aantal tekortkomingen duidelijk, maar geeft ook aan dat het nuttig is om de uitkomsten te blijven analyseren. Het is daarbij van belang dat we werken met betrouwbare data. We beschrijven in deze nieuwsbrief kort het belang van dataverificatie en het nut van gebruik hiervan bij visitatie.

Hoewel er veel kritiek te leveren is op indicatoren, weet ik uit eigen ervaring dat je toch wilt bekijken hoe de zorginstelling waar jij werkt scoort ten opzichte van andere instellingen. Vaak is er (te) veel aandacht voor scores die tegenvallen, terwijl juist de scores die positief opvallen een nuttige rol kunnen spelen bij kwaliteitsverbetering. Reflectie op eigen handelen blijft een basis voor het realiseren van verbeteringen.

Ik hoop dat u deze themanieuwsbrief met genoegen zult lezen. Uw suggesties voor verandering of voor een volgend thema zijn van harte welkom!

Marc Hemmelder
Uitvoerend bestuurder Nefrovisie