Stand van zaken schorsing LRQA

Op 1 december maakte Nefrovisie bekend dat de certificerende instelling LRQA (Lloyd’s) met ingang van 22 november voor een periode van maximaal zes maanden is geschorst door de Raad voor Accreditatie. LRQA kan gedurende de schorsing geen HKZ-certificaten uitgeven. Nefrovisie heeft geïnventariseerd welke consequenties deze schorsing voor de Nederlandse dialysecentra heeft:

  • Certificaten die vóór 22 november 2016 zijn afgegeven, blijven geldig.
  • De schorsing van LRQA heeft geen gevolgen voor vervolgbezoeken in lopende trajecten.
  • Centra die op korte termijn afspraken hebben voor hercertificering met LRQA kunnen afspraken maken met andere certificerende instellingen (Dekra en DNV.GL).
  • Voor de centra die de audit behorend bij de hercertificering hebben ondergaan, maar waarbij de vaststellingprocedure om te komen tot een certificaat nog niet was afgerond, wordt nog gezocht naar een oplossing.

Met de centra die direct getroffen zijn door de schorsing heeft Nefrovisie rechtstreeks contact. Op dit moment is nog niet duidelijk of en op welke termijn de schorsing van LRQA wordt opgeheven. Nefrovisie heeft bij LRQA per brief opheldering gevraagd over bovenstaande punten en om passende acties verzocht. Nefrovisie heeft deze brief tevens ter kennisgeving gestuurd aan NFN, V&VN dialyse, Zorgverzekeraars Nederland, NVZ, NFU en Nierpatiëntenvereniging Nederland.

Voor vragen of nadere informatie kunt u e-mailen naar visitatie@nefrovisie.nl.