Richtlijnen op website Nefrovisie

Om een platform te bieden voor actuele richtlijnen met betrekking tot de nefrologie stelt Nefrovisie haar website beschikbaar. Alle betrokken beroepsverenigingen worden uitgenodigd om de gepubliceerde richtlijnen op hun website te plaatsen, zodat de Nefrovisie-website er met links naar kan verwijzen, waarmee een totaaloverzicht ontstaat. Naar conceptrichtlijnen wordt niet gelinkt.

Tot nu toe hebben de richtlijnen van de NFN en een aantal multidisciplinaire richtlijnen op deze manier een plek gevonden op de website van Nefrovisie. Richtlijnen met betrekking tot verpleegkundige zorg, diëtetiek en maatschappelijk werk zijn hopelijk op korte termijn met een link beschikbaar. Nefrovisie zal dit met de betreffende verenigingen bespreken.

Met vragen kunt u terecht bij Anneke Jorna