Rapportages Renine

In onze Themanieuwsbrief Registratie berichtten wij al uitvoerig over de vernieuwingen rondom de registratie. Samen met IVZ werken we bijvoorbeeld aan vernieuwing van de online rapportages. In een demofilmpje kunt u alvast zien welke mogelijkheden de rapportagetool van IVZ (IVisualZ) zoal kan bieden. Daarnaast heeft de sectie Registratie van de NFN de afgelopen tijd samen met Nefrovisie gewerkt aan een vernieuwde Jaarrapportage van Renine. Deze rapportage is op 3 december gepresenteerd tijdens de klinische najaarsvergadering van de NFN.

In de jaarrapportage vindt u onder andere:

  • De vernieuwde weergave van het aantal dialyse- en transplantatiepatiënten;
  • Dialyse- en transplantatiepatiënten in een aantal leeftijdscategorieën;
  • Het aantal PD- en thuis-HD-patiënten;
  • Gemiddeld fosfaatgehalte en aandeel patiënten met verhoogd fosfaatgehalte;
  • Voor leeftijd gestandaardiseerde mortaliteit in relatie tot centrumgrootte.