PROMs Dialyse: stand van zaken

In het interview met Roger Milder is te lezen dat Zuyderland een van de centra is die zijn gestart met de toepassing van PROMs in het behandeltraject van dialysepatiënten. Nefrovisie heeft een jaar geleden de PROM voor dialysepatiënten beschikbaar gesteld via de centrumportal van Nefrodata.

Ondertussen zijn er 25 centra die actief patiënten uitnodigen om de vragenlijst voor PROMs in te vullen. In onderstaande figuur kunt u zien hoe de respons over alle centra in het afgelopen jaar is geweest.

In de DOMESTICO-studie wordt dezelfde vragenlijst gebruikt bij patiënten die starten met dialyse. De respons van deze patiënten is niet in bovenstaande figuur opgenomen. Op dit moment zijn er ongeveer 480 deelnemers aan DOMESTICO.

Nefrovisie benadert alle centra in de komende periode om de werkwijze rondom de PROMs te evalueren. Hiermee inventariseren we de ervaringen met de PROMs, maar bijvoorbeeld ook welke redenen centra hebben om (nog) niet te starten. Tips en suggesties zijn van harte welkom en kunnen ook gedeeld worden in deze evaluatie.

Centra die overwegen om mee te gaan doen, kunnen hier een antwoord vinden op de meestgestelde vragen. Die antwoorden kunnen nuttig zijn in de voorbereiding.