Overige ontwikkelingen

Goed nieuws: alle centra hebben de patiëntbijdrage 2014 voldaan! Dat stelt Nefrovisie in staat om haar plannen verder te verwezenlijken, zoals de registratiepilot in vijf centra, het verwerken van de resultaten van de CQI Dialyse in 2014 en de automatisering van het visitatiesysteem. 

Pilot vernieuwing Renine

De Renine-pilot met Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) is van start gegaan. IVZ ondersteunt momenteel meerdere registraties, zoals het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem (LADIS) en de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI).

Op 4 december is de online applicatie voor het invoeren van mutaties en klinische gegevens in gebruik genomen. Vijf dialysecentra nemen de komende maanden deel aan de pilot. Daarin worden parallel aan Renine gegevens via het door IVZ ontwikkelde systeem aangeleverd. Inmiddels maakt het Reinier de Graaf (Delft) al gebruik van de online applicatie en heeft Rijnstate (Arnhem) in november succesvol elektronische berichten vanuit Diamant naar IVZ gestuurd. In de pilot wordt geanalyseerd of de beheeromgeving van Renine om alle berichten te verwerken, optimaal functioneert. Naast het (geautomatiseerd) aanleveren van data zullen in de pilot de rapportage en de privacywaarborging getest worden. We hopen tijdens de komende Nederlandse Nefrologiedagen de eerste resultaten te kunnen laten zien. Over het verloop van de pilot zullen we u in de nieuwsbrief blijven informeren.

RDGG_team_web
Het Reinier de Graaf in Delft is 4 december met de pilot gestart. De betrokken medewerkers ontvingen een taart als dank voor deelname aan de pilot. V.l.n.r. René van der Laan (kwaliteitsfunctionaris), Cindy Verdier (afdelingssecretaresse), Robert Schoenmakers (applicatiebeheerder).

CQI Dialyse

In totaal hebben 27 centra zich aangemeld voor de uitvoering van de NVN Kwaliteitstoets – CQI Dialyse. Een aantal centra heeft het vragenlijstonderzoek al afgerond en het rapport met de uitkomsten in het eigen centrum ontvangen. In andere centra loopt het onderzoek nog. Begin 2015 zal Nefrovisie de geaggregeerde spiegelinformatie aan de deelnemende centra rapporteren.

Overdracht coördinatie Renine

Prof. dr. Andries Hoitsma zal volgens afspraak op 31-12-2014 zijn werkzaamheden als coördinator Renine in Leiden staken. Wij bedanken hem hartelijk voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Andries zal nog wel bestuurslid van Nefrovisie blijven. Marc Hemmelder zal de coördinatie van Renine in Leiden overnemen.

Vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief kunt u stellen via ons contactformulier