Opleidingen Nefrovisie populair

Onlangs heeft Nefrovisie het opleidingsaanbod uitgebreid met een eendaagse opleiding voor het opzetten van een ‘Prospectieve Risico-Inventarisatie’ (PRI). De nieuwe opleiding blijkt populair: al na een week was de eerste editie op 11 maart volgeboekt. Ook de komende tweedaagse training ‘Interne audit’, op 26 maart en 15 april, loopt goed vol. Voor de opfriscursus voor getrainde auditoren start de inschrijving binnenkort via deze website.

De opleidingen die Nefrovisie aanbiedt, zijn erop gericht zoveel mogelijk aan te sluiten op de dagelijkse praktijk in de dialysecentra. De PRI-opleiding is hier een goed voorbeeld van: het uitvoeren van een PRI is een vast onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Met een PRI wordt vooraf geïnventariseerd welke mogelijke risico’s de zorgprocessen met zich meebrengen. Om te voorkomen dat deze risico’s tot ongewenste gebeurtenissen leiden, kunnen vangnetten worden ingebouwd of kan het zorgproces net iets anders worden ingericht.

Nefrovisie ondersteunt de Nederlandse dialysecentra op verschillende manieren, onder andere door praktijkgerichte opleidingen aan te bieden. Wilt u meer weten over onze opleidingen? Kijk dan op onze website onder het kopje Opleidingen. Ook suggesties voor nieuwe opleidingsthema’s zijn welkom!

Heleen Boelens coördineert het opleidingsaanbod van Nefrovisie. Een interview met haar leest u hier.