Ontwikkelingen Visitatie

In januari 2016 is het rapport van de commissie-Van Es gepubliceerd. De commissie geeft in dit rapport het advies om de Visitatiestellingen Dialyse 2011 aan te passen. Daarnaast omvat het rapport aanbevelingen voor het toewerken naar een integraal kwaliteitssysteem voor de nefrologie. Op 9 november aanstaande zal Nefrovisie hiervoor in een invitational conference input uit het veld verzamelen.

Visitatiestellingen Dialyse 2016

In 2014 heeft de PVC een aantal wijzigingsvoorstellen voor de Visitatiestellingen Dialyse 2011 verworpen. Naar aanleiding van de adviezen van de commissie-Van Es heeft een PVC-commissie onder leiding van de nefroloog Marc ten Dam die verworpen voorstellen opnieuw onder de loep genomen. De PVC heeft de wijzigingsvoorstellen van de commissie-Ten Dam overgenomen. Vervolgens zijn de concept Visitatiestellingen Dialyse 2016 ter goedkeuring aangeboden aan de Klinische Vergadering van de NFN en de Algemene Leden Vergadering van V&VN Dialyse & Nefrologie. Tijdens de Nederlandse Nefrologie Dagen (NND) in maart 2016 hebben beide verenigingen de Visitatiestellingen Dialyse 2016 goedgekeurd.

In de Visitatiestellingen Dialyse 2016 zijn de hoofdconclusies van de commissie-Van Es doorgevoerd. De wijzigingen betreffen onder meer het loslaten van de minimale volumenormen voor HD en PD. Deze volumenormen zijn vervangen door specifieke eisen aan de professionals om hun vaardigheden en competenties op orde te houden.

De goedgekeurde Visitatiestellingen Dialyse 2016 staan sinds 1 mei op nefrovisie.nl en zijn geïntegreerd in de documenten van ADAS, het online visitatieplatform van Nefrovisie.

Invitational Conference 9 november 2016

Het denken over kwaliteitssystemen ontwikkelt zich in rap tempo. Uitkomsten van zorg en transparantie over die uitkomsten komen meer centraal te staan. Ook horen  we de roep om integraliteit in aanpak. Nefrovisie onderzoekt daarom de mogelijkheden om te komen tot een integraal kwaliteitssysteem voor de nefrologie, dus inclusief de transplantatie. Tijdens een invitational conference willen we zo veel mogelijk input verzamelen uit het veld voor een aanpak die kan leiden tot een toekomstbestendig integraal kwaliteitssysteem.

Op woensdag 9 november 2016 wordt van 9.30 tot 12.30 uur (met lunch na afloop) in Utrecht een Invitational Conference ‘Kwaliteitssysteem Nefrologie’ gehouden. Daarin zullen externe en interne deskundigen een aantal mogelijke ontwikkelingen van het kwaliteitssysteem belichten, als startschot voor verdere actie. Ook zullen de mogelijkheden van het online visitatieplatform ADAS nader belicht worden.

Nadere informatie over de invitational conference volgt via nefrovisie.nl.


Lees het volgende artikel uit deze Themanieuwsbrief: ‘Visitatie is geen afrekening maar een leermoment’ (interview met Rianne Reininga door Afke Hielkema)