Officiële fusie Renine en Nefrovisie

Op 4 april 2014 is de Stichting Renine officieel met Nefrovisie gefuseerd. Beide stichtingen zullen doorgaan onder de naam stichting Nefrovisie. Er zal het komende jaar hard worden gewerkt om van beide organisaties één geheel te maken. Ook met gegevens uit de registratie zal Nefrovisie het kwaliteitssysteem van dialysecentra gaan ondersteunen. Vooralsnog blijven beide locaties met bestaande email- en postadressen bestaan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Nefrovisie Utrecht (030-880 80 80) of Nefrovisie Leiden (071-579 58 55).