Nefrologiedagen 2015

Ook dit jaar heeft Nefrovisie van de NND-organisatie gelegenheid gekregen om haar activiteiten te presenteren op de Nefrologiedagen in Veldhoven. Op dinsdag 31 maart zal Marc Hemmelder in het paramedisch programma een update van de geplande activiteiten voor 2015 geven. Aan bod komen de ervaringen van centra bij (de ontwikkeling van de) HKZ-visitaties, de vernieuwing van Renine en de plannen voor de te ontwikkelen multidisciplinaire richtlijn Chronische Nierschade.

Ook besteden we uitgebreid aandacht aan de resultaten van de NVN-kwaliteitstoets (CQI Dialyse) die in 2014 gratis online is aangeboden aan centra. Gezien de grote respons is er alle reden om hier bij stil te staan. Op 1 april 2015 zullen Frans van Ittersum en Marc Hemmelder al tijdens de klinische vergadering van de NFN een toelichting geven op de voorgestelde set Nefrologie-indicatoren en de rapportagemogelijkheden van Renine. We hopen u te mogen treffen bij beide programmaonderdelen. Er zal ruimte zijn voor een interactieve discussie.

Zie ook het artikel over de resultaten van de CQI Dialyse