Landelijke cijfers Renine 2016 beschikbaar

De landelijke cijfers zijn ververst en opgehoogd met gegevens over 2016. Deze zijn beschikbaar via Nefrodata. Met de rapportagetool is het mogelijk om in de landelijke statistieken zelf selecties naar onder andere therapie, geslacht en primaire diagnose te maken. Ook kan men met de (zelfgemaakte) grafieken eigenhandig een rapport samenstellen.

Voor de interpretatie van de gegevens is het volgende belangrijk om te weten:

  • Voorheen werden de aantallen m.b.t. het volume weergegeven op 1-1-2017. Echter, nu is ervoor gekozen om de gegevens te tonen zoals deze zijn op 31-12-2016. Wij hebben ervaren dat de oude weergave verwarring gaf bij de gebruikers.
  • Vanaf 2016 is een dekkingsgraad per jaar aangegeven in de disclaimer en de informatie-button per rapport.

Actueel visitatierapport

Recentelijk is ook het visitatierapport voor de dialysecentra geüpdatet, dat nu de cijfers van 2014 t/m 2016 weergeeft. Voor de komende visitaties is dit rapport in ADAS geüpload. Daarnaast kan het visitatierapport via de centrumportal van Nefrodata worden opgevraagd door daarvoor bevoegde medewerkers in een dialysecentrum.

Indien u vragen heeft, kunt u deze sturen naar Sylvia Vogelaar of naar renine@nefrovisie.nl.