Kwaliteitsregistraties slaan de handen ineen

Nefrovisie, DICA, LROI, NICE, NHR en Perined hebben de handen ineen geslagen om meer eenduidigheid aan te brengen in het vastleggen van zorguitkomsten.  Hier kunt uw ons actieplan lezen waarmee we hogere zorgkwaliteit willen bereiken door beter inzicht in relevante uitkomsten, met minder administratieve lasten en tegen lagere kosten. Behalve een praktische handreiking, is ons actieplan ook een oproep tot samenwerking met andere kwaliteitsregistraties, zorginstellingen, de Federatie Medisch Specialisten en het ministerie van VWS . 

Op de nieuwsplatformen Skipr en Qruxx wordt ook aandacht besteed aan ons streven naar meer en sneller inzicht in de kwaliteit van zorg, met als doel betere, efficiëntere en goedkopere medisch curatieve zorg.

Het goede nieuws is dat er al een solide basis ligt en dat Nefrovisie net als DICA, LROI, NICE, NHR en Perined, reeds ruime ervaring en expertise heeft op het gebied van datacollectie, -analyse en -publicatie.