‘Kwaliteit nefrologische zorg zichtbaar maken, dat is de uitdaging!’

fotoMHHMarc Hemmelder is 48 jaar, getrouwd en vader van twee zonen. Hij woont in het Friese Grouw en werkt als nefroloog bij Medisch Centrum Leeuwarden. Sinds 1 juli 2014 is hij twee dagen per week actief als uitvoerend bestuurder van Nefrovisie. We stelden hem vijf vragen over zijn ambities.

Wat was je motivatie om op deze functie te solliciteren?

‘Nieuwe ontwikkelingen in de zorg vragen om een voortvarende aanpak. Wij hebben in de nefrologie kwaliteit hoog in het vaandel staan. Maar we laten nog niet altijd goed zien aan de buitenwereld dat we kwaliteit leveren. Het ontstaan van Nefrovisie is een belangrijk startpunt voor meer transparantie en samenhang in de keten van de nefrologie. In Nefrovisie wordt een aantal componenten samengevoegd die elkaar onderling kunnen versterken: multidisciplinaire richtlijnontwikkeling, registratie en visitatie/certificering. Uitbreiding van onze activiteiten naar de totale keten, van chronische nierschade tot en met transplantatie, kan volgens mij veel opleveren. Daar is de tijd ook rijp voor. Aan die beweging draag ik graag mijn steentje bij.’

Is je nieuwe functie te combineren met je baan als nefroloog?

‘Ik werkte vier dagen in Leeuwarden. Dat zijn er drie geworden en ik ben blij dat mijn collega’s een dag voor me willen waarnemen. De maatschap heeft mijn sollicitatie positief ondersteund. Drie dagen op de fiets naar MCL, de andere dagen ga ik met de trein naar Utrecht of werk ik vanuit huis. Het is druk, maar ik heb er zin in. Ik heb het altijd boeiend gevonden om uitvoerend werk te combineren met bestuurlijke taken.’

In de nefrologische zorg zijn ook allerlei commerciële partijen actief. Bijvoorbeeld de farmaceutische industrie en organisaties als Gezonde Nieren. Hoe moet Nefrovisie daar mee omgaan?

‘De commercie is niet weg te denken uit de gezondheidszorg. Het hoort bij de dagelijkse praktijk en er komen ook veel innovatieve ontwikkelingen uit voort. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe machine voor thuishemodialyse, waar patiënten veel baat bij kunnen hebben. Voor Nefrovisie is het zaak om alle ontwikkelingen goed te volgen en er zo mogelijk bij aan te haken, zonder dat we ons afhankelijk maken van commerciële partijen. Dat heb ik als nefroloog ook nooit gedaan. Mijn ziekenhuis heeft een pilot gedaan met Gezonde Nieren. Daar heb ik echter geen persoonlijke belangen bij, evenmin als mijn collega’s in het ziekenhuis.‘

Wat moet Nefrovisie vooral doen in de komende jaren?

‘We moeten verbindingen leggen tussen alle belangrijke partijen: de patiëntenvereniging, professionals, verzekeraars, de Nierstichting en andere grote spelers in het nefrologische veld. Ook met onderzoekers, voor zover dat past bij onze doelstellingen.
Een grote uitdaging voor de komende jaren is ook de inzet op een multidisciplinaire aanpak. Het is daarom prima dat de paramedische beroepsgroepen nu ook vertegenwoordigd zijn in het bestuur, in de persoon van Margreet Bosker.
De derde grote ambitie is vernieuwing van de registratie. Die moet meer dienstbaar worden aan de professionals en in de toekomst liefst uitgebreid naar de hele keten. Registreren om te verbeteren, daar gaat het om. Daar hoort ook bij dat uitkomstindicatoren worden geïntegreerd in de registratie én in de visitatie. We streven ernaar om overbodige registratielast voor de centra eruit te halen en optimaal gebruik te maken van nieuwe digitale mogelijkheden. Desondanks kan het zo zijn dat we in de ontwikkelfase extra inspanning van de centra vragen. Maar het is mijn ervaring dat een tandje bijzetten niet erg is, als je maar weet wat het gaat opleveren. Daar moeten we helder over communiceren. Nefrovisie moet aan het veld laten zien wat haar meerwaarde is en zo het vertrouwen winnen.’

Wat moet Nefrovisie vooral niet doen?

‘We moeten niet op de stoel van de professionals gaan zitten en te ver voor de muziek uitlopen. De inhoudelijke input voor onze activiteiten zal vanuit de beroepsgroepen en de patiëntenvereniging moeten komen. Die partijen zijn ook vertegenwoordigd in ons bestuur. Daarnaast willen we via de Beleidsadviesraad en de nog in te stellen Klantadviesraad voeling met het veld houden. Nefrovisie moet vooral faciliteren en initiatieven verbinden. Wij moeten het mogelijk maken dat professionals optimale zorg kunnen leveren aan patiënten. En dan heb ik het niet alleen over nefrologen maar over alle beroepsgroepen die werkzaam zijn in de nefrologie. De samenstelling van het bestuur biedt samen met het onafhankelijk voorzitterschap waarborgen voor een breed perspectief.’

Je bent nu drie maanden actief in je nieuwe baan. Wat heeft je het meest aangenaam getroffen?

‘Ik word heel blij van de goede sfeer op het bureau. De medewerkers van Nefrovisie hebben een onrustige tijd achter de rug door de fusie en het wisselende management. Maar de mensen zijn gedreven en zeer gemotiveerd om mee te gaan in de nieuwe ontwikkeling. Er is veel expertise aanwezig binnen het bureau. Hoopvol zijn ook de gesprekken die ik in de afgelopen weken heb gehad met belangrijke partijen in het veld. Men vraagt zich af wat we nu allemaal precies gaan doen. Dat zullen we de komende tijd regelmatig laten weten, via de website, nieuwsbrieven en op relevante bijeenkomsten. Ik ben ervan overtuigd dat we door samen te werken over de hele linie de nierpatiënten in de toekomst nóg betere zorg kunnen bieden. En dat we dat ook kunnen laten zien.’

Interview: Afke Hielkema