Jaarcontrole Renine snel afgerond

De jaarcontrole van de door de dialysecentra aan Renine geleverde data is dit jaar bijzonder snel afgerond. Onze complimenten voor de centra die zo snel de jaarcijfers hebben gecheckt!

Eind februari is de jaarcontrole aan de dialysecentra in Nederland verzonden. Dit is een jaarlijks terugkomend fenomeen. De centra worden dan verzocht om te checken of het patiëntoverzicht van 1 januari 2015 juist en volledig is. De volledigheid en juistheid van de gegevens in Renine is van groot belang voor de kwaliteit van de uitkomsten van analyses en de rapportages die gebruikt worden voor de visitatie.

Actuele website

Het voordeel van de snelle afronding van de jaarcontrole is dat de statistieken op de publieke website eind mei al zijn ververst (zie onderstaande afbeeldingen en www.renine.nl). Daarnaast is het voor de centra nu mogelijk om de meest actuele visitatierapporten op te vragen. Als u in het bezit bent van een Reninet-account kunt u het visitatierapport (en eventueel het rapport kwaliteitsindicatoren) van uw eigen centrum via de Renine-membersite opvragen.
In 2015 zal Nefrovisie de statistieken op de publieke website uitbreiden voor een nog betere informatievoorziening.

nieuwe_patienten_per_jaar
Jaarlijks starten circa 2000 mensen met chronische nierfunctievervangende therapie

aantal_patienten_per_jaar
Het aantal dialysepatiënten in Nederland stabiliseert en het aantal getransplanteerden neemt jaarlijks toe