Jaarcontrole Renine en data-aanlevering aan DHD

Ieder jaar verstuurt Nefrovisie begin maart de jaarcontrole aan de dialysecentra. De centra checken dan of de gegevens juist en volledig zijn. De gegevens uit Renine worden gebruikt voor analyses en rapportages voor de visitatie. Zodra de jaarcontrole is afgerond, plaatst Nefrovisie de landelijke jaarcijfers op Nefrodata. De centra kunnen dan via de centrumportal onder andere zien hoe het eigen centrum zich verhoudt tot de andere centra in Nederland.

De jaarcontrole over 2017 is begin maart via de centrumportal op Nefrodata beschikbaar gesteld. De jaarcontrole is dit jaar uitgebreid met een controle op instroom, het aantal transplantaties en overleden patiënten in 2017. Om het voor de centra gemakkelijker te maken, worden daarnaast overzichten getoond van patiënten waarvan gegevens ontbreken. Deze uitbreiding is onderdeel van de nieuwe release van de centrumportal.

Dit jaar leveren we voor het eerst data uit Renine aan Dutch Hospital Data (DHD), ten behoeve van de indicatorenset Chronische Nierschade die in OmniQ wordt getoond. Het betreft gegevens voor indicatoren 2, 4b en 5b. De aanlevering aan DHD zal plaatsvinden op 29 maart 2018. Dialysecentra kunnen vanaf 1 maart in de centrumportal van Nefrodata (tabje OmniQ) zien welke patiënten meegeteld zijn voor de indicatoren.