Thema: Visitatie en Certificering

Marc_126In deze themanieuwsbrief besteden we aandacht aan visitatie en certificering. Nefrovisie ondersteunt actief het kwaliteitssysteem dat al ruim twintig jaar in de Nederlandse dialysecentra wordt uitgevoerd. Het heeft de basis gelegd voor de kwaliteit van de Nederlandse dialysezorg.

De eerste jaren bestond het kwaliteitssysteem voor de dialyse uit een multidisciplinaire, intercollegiale toetsing (visitatie). Sinds 2000 is de visitatie gekoppeld aan een externe toetsing door een onafhankelijke certificerende instelling. De basis van die toetsing is een door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten gezamenlijk vastgesteld HKZ-certificatieschema. Dat brede draagvlak maakt dat er binnen dit systeem geen sprake is van ‘de slager die het eigen vlees keurt’, een veelgehoord verwijt in de discussie over zelfreflectie in de zorg. Zorgverzekeraars beschouwen het HKZ-certificaat dan ook al jaren als leidend voor de zorginkoop. Het is een kwaliteitssysteem om te koesteren.

U treft in deze nieuwsbrief een aantal interessante interviews en achtergrondartikelen aan. Daaruit blijkt een positieve waardering voor het kwaliteitssysteem. Dit is echter geen reden om tevreden achterover te leunen. We zijn ons terdege bewust van het belang om alert te zijn op ontwikkelingen die om aanpassing van het kwaliteitssysteem vragen. Patiënten, professionals en zorgverzekeraars willen naast het ‘kwaliteitsstempel‘ van het HKZ-certificaat meer inzicht krijgen in de uitkomsten van zorg: wat levert het op voor de patiënt? De commissie-Van Es heeft aan Nefrovisie een aantal adviezen uitgebracht om het kwaliteitsysteem toekomstbestendig te maken, nadat was gebleken dat een volumenorm voor dialyse niet meer van deze tijd is. Een uitzending van de actualiteitenrubriek Nieuwsuur in februari 2016 leerde dat praktijkvariatie van transplantatie- en dialysebeleid de aandacht heeft van veel betrokken partijen. Kortom, er wordt van zowel inhoudsdeskundigen als van Nefrovisie inspanning gevraagd om het kwaliteitsysteem verder te ontwikkelen. Daartoe is een aantal stappen gezet die het komend half jaar worden uitgewerkt. Een verbinding tussen openbare kwaliteitsindicatoren, het huidige visitatiesysteem met stellingen gekoppeld aan kwaliteitsindicatoren en een genuanceerde verantwoording naar het publiek, dit alles is van cruciaal belang. Als dit gaat lukken − en dat ligt binnen bereik − dan kunnen patiënten en professionals in de nefrologie de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Marc Hemmelder

Uitvoerend bestuurder


Lees het volgende artikel uit deze Themanieuwsbrief: Voorzittersteam PVC wil vernieuwen met behoud van het goede (Interview met Stijn Konings en Marc ten Dam door Afke Hielkema)