Hans Mak instituut heet voortaan Nefrovisie

Sinds 1 januari draagt het Hans Mak instituut een nieuwe naam: Nefrovisie.  Over enkele maanden zal Renine samengaan met Nefrovisie. Deze fusie maakt vernieuwing van het kwaliteitssysteem mogelijk.

Nefrovisie is het onafhankelijke bureau dat de professionals in de nefrologie ondersteunt bij:

  • het opstellen en verspreiden van richtlijnen en indicatoren
  • het uitvoeren van registraties, gekoppeld aan uitkomstindicatoren
  • de intercollegiale visitatie parallel aan de certificering van de dialysecentra
  • het uitwisselen van praktijkvoorbeelden

Waarom een fusie?
Een substantiële vernieuwing van het kwaliteitssysteem in de nefrologie is noodzakelijk om aan de eisen van deze tijd te kunnen voldoen. De besturen van de Nederlandse federatie voor Nefrologie, het Hans Mak instituut en Renine zijn tot de conclusie gekomen dat dit alleen mogelijk is als de krachten gebundeld worden. Daarom zullen het Hans Mak instituut en Renine verder gaan als één organisatie. Het Hans Mak instituut verandert al op 1 januari van naam. De integratie van Renine kost iets meer tijd, de definitieve fusie zal naar verwachting op 1 maart 2014 een feit zijn. De website van Renine blijft in 2014 toegankelijk.
De fusie van het Hans Mak instituut en Renine wordt ondersteund door de Nierpatiëntenvereniging Nederland en de Nierstichting.

Lees het volledige persbericht van 2 december 2013