Gratis CQI Dialyse

CQI-Online-voorbeeldNefrovisie biedt de dialysecentra de mogelijkheid om kosteloos een online patiëntenenquête (NVN Kwaliteitstoets – CQI Dialyse) uit te voeren. Nefrovisie verwerkt de resultaten en maakt begin januari een spiegelrapportage met geaggregeerde gegevens van alle centra. Aanmelden is mogelijk tot 1 november.

Grote belangstelling

Op dit moment hebben 17 dialysecentra zich aangemeld voor de uitvoering van het vragenlijstonderzoek. Bijna allemaal kiezen zij voor het gebruik van de online vragenlijsten. In de meeste centra ondersteunt een onafhankelijke persoon de patiënten in het dialysecentrum bij het invullen van de vragenlijst, hetzij op een laptop, tablet of via het interactieve systeem aan het bed van de patiënt. Twee centra hebben gekozen voor een combinatie van de online en de papieren vragenlijst en twee centra bieden de vragenlijst alleen op papier aan.

Spiegelrapportage

Als alle onderzoeken zijn uitgevoerd in de centra, zal Nefrovisie begin januari een spiegelrapportage maken waarin de gegevens van alle dialysecentra verwerkt worden. Dit zijn geaggregeerde gegevens, dus niet tot patiënten en centra herleidbaar. Deelnemers aan het vragenlijstonderzoek van de NVN Kwaliteitstoets krijgen het rapport toegestuurd. Nefrovisie en NVN zullen ook via hun websites communiceren over de geaggregeerde resultaten.

Met vragen kunt u terecht bij Lara Heuveling