GEZONDE NIEREN VOOR IEDEREEN

Vandaag, 14 maart, is het World Kidney Day met wereldwijd aandacht voor preventie en in het hele land activiteiten rondom dit thema. Tussen 15:00 en 17:00 uur kunt u terecht op een informatiemarkt over nierziekten in de Martinikerk in Groningen. Tijdens deze bijeenkomst zal professor Ron Gansevoort een publiekslezing houden over preventie bij nierziekte. De markt en de lezing zijn georganiseerd door dr. Laila Niamut, nierspecialist (nefroloog) van het Martini Ziekenhuis en dr. Casper Franssen en dr. Akin Ozyilmaz, nierspecialisten van het UMCG. Nefrovisie biedt u hierbij de boeiende lezing van professor Ron Gansevoort aan, zodat u een goede indruk krijgt hoe preventie bij nierziekte kan werken.

Preventie kan in twee opzichten van toepassing zijn: hoe voorkomen we het ontstaan van nierziekten, en: hoe beperken we de ziektelast bij een bekende nierziekte en voorkomen we daarmee schade. In 2018 is er door samenwerking met patiënten, huisartsen, apothekers, klinisch chemici en nefrologen een nieuwe richtlijn voor chronische nierschade opgesteld. Deze kan zowel door de huisartsen als in de ziekenhuizen gebruikt worden om de zorg te verbeteren.

Kernpunt is dat het risico voor patiënten met chronische nierschade bepaald wordt door de nierfunctie gemeten vanuit het bloed met de eGFR in combinatie met de mate van eiwitverlies in de urine. Door aanpassing van leefstijlfactoren, zoals verminderen van zout in de voeding, stoppen met roken, voldoende beweging en een gezond gewicht kun je complicaties voorkomen. Ook een betere behandeling van verhoogde bloeddruk is daarbij van groot belang. Professor Gansevoort laat zien dat er voor de patiënt met chronische nierschade veel te winnen is. Met name een kans op afname van hart- en vaatziekten, maar ook meer kans om nierfalen uit te stellen of te voorkomen.

Nefrovisie steunt de toegenomen aandacht voor preventie. In de periode mei-juni 2019 zal een landelijke nascholing over chronische nierschade voor zorgverleners georganiseerd worden. Deze vindt in zes regio’s plaats om zoveel mogelijk zorgverleners te bereiken. Ook zal Nefrovisie op 7 mei aanstaande een conferentie organiseren met als doel een plan van aanpak voor preventie bij chronische nierschade te ontwikkelen met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Laten we inzetten op betere screening en op een gezondere leefstijl!

Marc Hemmelder
uitvoerend bestuurder Nefrovisie