Doseringsadviezen medicatie bij dialyse beschikbaar

De apothekerskoepel KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) heeft het project afgerond om doseringsadviezen voor medicatie bij dialysepatiënten op te stellen. De adviezen zijn beschikbaar voor voorschrijvers en apothekers via de elektronische medicatiebewakingssystemen.

Deze adviezen zijn het resultaat van een twee jaar durend project van de KNMP. De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) heeft het project gesubsidieerd. Medefinanciers zijn de KNMP en de Nierstichting.

Het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft literatuuronderzoek gedaan en op basis daarvan doseeradviezen opgesteld voor 235 geneesmiddelen. Voor elk geneesmiddel zijn adviezen opgesteld voor hemodialyse en peritoneale dialyse. Een multidisciplinaire werkgroep, waarin onder meer nefrologen, een klinisch geriater en (ziekenhuis)apothekers zijn betrokken, heeft de adviezen beoordeeld.

De medicatieadviezen bij dialyse zijn een vervolg op de doseringsadviezen die de KNMP opstelde voor geneesmiddelen bij patiënten met een verminderde nierfunctie. De doseringsadviezen voor medicatie bij dialysepatiënten zijn hier te vinden (doorverwijzing naar website van de KNMP, opent in nieuw venster), met onderbouwing voor de adviezen in de zogeheten risicoanalyses. De adviezen zijn ook te raadplegen via de KNMP Kennisbank, het Informatorium Medicamentorum en de arts- en apotheekinformatiesystemen.