COVID-19: registratie in Renine – update juni [bijgewerkt]

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we COVID-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen.

De dataset die in Renine wordt verzameld is beperkt. Er worden 5 items gevraagd indien een patiënt COVID-19 heeft:

  • Datum diagnose COVID-19
  • Is de patiënt positief getest
  • Wel of geen ziekenhuisopname
  • Wel of geen IC-opname
  • Wel of niet overleden door COVID-19

Tot en met 8 juni zijn 144 dialysepatiënten met COVID-19 geregistreerd. Hier vindt u een analyse van de gegevens.

De cijfers zijn onder voorbehoud, omdat nog niet bekend is of de registratie compleet is. De data uit Renine worden ook ter beschikking gesteld aan de ERA-EDTA registratie die bezig is om een Europees rapport op te maken.

We danken alle centra zeer voor deze extra registratie-inspanning tijdens de pandemie.

[Update 18-6-2020 10:00 uur]: de pdf van 17 juni bevatte helaas nog verkeerde aantallen per provincie. Dit is nu gecorrigeerd.