COVID-19 in Renine – Update december

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we COVID-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen.

Eind december zijn er 439 COVID-19 dialysepatiënten geregistreerd in Renine. Een stijging van 25% ten opzichte van eind november. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Het aantal patiënten in de tweede golf is ruim hoger dan in de eerste golf. Van de patiënten met COVID-19 is in totaal 27% binnen 28 dagen na diagnose overleden, 33% van de patiënten uit de eerste golf en 24% van de patiënten uit de tweede golf. Mannen en oudere patiënten hebben een hoger risico om te overlijden na een COVID-19 diagnose. Dit beeld komt overeen met de bevindingen in de algemene populatie.

De cijfers zijn onder voorbehoud, omdat nog niet bekend is of de registratie compleet is. We danken alle centra voor de extra registratie-inspanning.