COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update september

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd.

Tot en met 13 september zijn er 896 dialysepatiënten met COVID-19 geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens. In tegenstelling tot de algemene populatie is er tot dusverre geen derde golf waarneembaar. Van alle geregistreerde dialysepatiënten met COVID-19 overleed ruim 20% binnen 28 dagen na vaststelling van COVID-19. Gedurende de eerste golf lag dit op 31%.  Mannen en oudere patiënten hebben een hoger risico om te overlijden na een COVID-19-diagnose. Dit beeld komt overeen met de bevindingen in de algemene populatie.

De precieze vaccinatiegraad van de dialysepopulatie is niet bekend. Van een aanzienlijk deel van de patiënten (41%) is de vaccinatiestatus (nog) niet in Renine geregistreerd. Op basis van extrapolatie van de beschikbare data kan gesteld worden dat de werkelijke vaccinatiegraad waarschijnlijk rond de 90% zal zijn. Hier vindt u een analyse van de gegevens.

De cijfers zijn onder voorbehoud, omdat de registratie nog niet compleet is. Nefrovisie dankt alle centra voor de extra registratie-inspanning.