COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update oktober

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport met de bijgewerkte cijfers.

Tot en met 18 oktober zijn er 920 dialysepatiënten met COVID-19 geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Van alle geregistreerde dialysepatiënten met COVID-19 overleed 24% binnen 28 dagen na vaststelling van COVID-19. Gedurende de eerste golf lag dit op 31%. Mannen en oudere patiënten hebben een hoger risico om te overlijden na een COVID-19-diagnose. Dit beeld komt overeen met de bevindingen in de algemene populatie.

De precieze vaccinatiegraad van de dialysepopulatie is niet bekend. Van een aanzienlijk deel van de patiënten (40%) is de vaccinatiestatus (nog) niet in Renine geregistreerd. Op basis van extrapolatie van de beschikbare data kan gesteld worden dat de werkelijke vaccinatiegraad waarschijnlijk rond de 90% zal zijn. Hier vindt u een analyse van de gegevens.

De cijfers zijn onder voorbehoud, omdat de registratie nog niet compleet is. We willen de centra vragen om zowel nieuwe COVID-19-diagnoses als de vaccinaties te blijven doorgeven aan Renine. Nefrovisie dankt alle centra voor de extra registratie-inspanning.

Vanaf oktober kunnen dialysepatiënten een derde vaccinatie krijgen. Zij zullen hiertoe worden uitgenodigd door hun behandelaar en kunnen vervolgens bij de GGD een afspraak maken. Ook deze vaccinatieronde zullen we in Renine registreren.