COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update februari

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepatiënten in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport met de bijgewerkte cijfers.

In het rapport tonen we achtereenvolgens gegevens over de incidentie en de uitkomsten van COVID-19 in de dialysepopulatie, de vaccinatiestatus en de effecten van vaccinatie op uitkomsten. Van 12% van de huidige dialysepopulatie is een COVID-19-infectie geregistreerd. Van alle geregistreerde dialysepatiënten met COVID-19 overleed 22% binnen 28 dagen na vaststelling van COVID-19. Gedurende de eerste golf lag dit op 32%. Mannen en oudere patiënten hebben een hoger risico om te overlijden na een COVID-19-diagnose. Dit beeld komt overeen met de bevindingen in de algemene populatie.

De vaccinatiegraad is hoog, naar schatting is 93% van de patiënten gevaccineerd. Uit de voorlopige analyses komt naar voren dat vaccinatie de dialysepopulatie beschermt tegen het krijgen van COVID-19. Daarnaast lijkt vaccinatie te beschermen tegen ziekenhuisopnames ten gevolge van COVID-19.

Het rapport bevat cijfers tot 8 februari 2022. De gegevens over 2020 zijn door de centra gecontroleerd. Recentere data zijn echter nog niet compleet en gecontroleerd. Deze data zijn dan ook onder voorbehoud. We willen de centra vragen om zowel nieuwe COVID-19-diagnoses als de vaccinaties te blijven doorgeven aan Renine.

Nefrovisie dankt alle centra voor de extra registratie-inspanning.