Vernieuwde jaarrapportage Renine

Nefrovisie heeft de Renine geregistreerde gegevens van 2014 opgemaakt in de vernieuwde vormgeving van de jaarrapportage. De rapportage zal voortaan jaarlijks op deze manier opgemaakt worden en op de website van Nefrovisie worden geplaatst. Het rapport wordt zo ook gedeeld met de relaties van Nefrovisie. De vernieuwde jaarrapportage is tot stand gekomen in samenwerking met de sectie Registratie van de Nederlandse federatie voor Nefrologie (NFN).

Via de website van Nefrovisie zijn tot nu toe de Renine-gegevens van het voorgaande jaar beschikbaar op de website van Renine. Een beperkt deel van de gegevens is openbaar, terwijl een groter deel toegankelijk is voor bevoegde gebruikers. Van deze functionaliteit is in de afgelopen jaren maar beperkt gebruik gemaakt. Nefrovisie hecht er waarde aan om met de jaarrapportage meer Renine-gegevens op landelijk niveau beschikbaar te stellen voor geïnteresseerden. We kunnen trots zijn op de kwaliteit die wordt geleverd in de nefrologische zorg en het is goed omdat breed te laten zien.
Centra kunnen dan nog steeds op het ledendeel van de website de gegevens van het eigen centrum inclusief een visitatierapport inzien en downloaden.

We horen graag van de professionals hoe zij de vernieuwde jaarrapportage Renine beoordelen en ook of er behoefte is aan meer of andere informatie. De jaarrapportage 2015 wordt na controle van de Renine-gegevens halverwege 2016 verwacht. Met de verplichte aanlevering van klinische gegevens voor Renine in 2016 zal de jaarrapportage in de komende jaren ook inhoudelijk gaan veranderen.