Nieuws

Nieuwe medewerker Annemieke de Groot

In mei 2024 is Annemieke de Groot-Koeman in dienst getreden als Medisch Informatiekundige als opvolgster van Martijn Leegte. In dit artikel van de nieuwsbrief stelt Annemieke zich voor. 

“Sinds half mei werk ik bij Nefrovisie in het team Registratie en Onderzoek. Ik heb veel zin om mijn ervaring met zorg-ICT in te zetten voor de nefrologische kwaliteitsregistratie bij deze mooie organisatie. En dat nog wel in ‘mijn’ Utrecht waar ik geboren en getogen ben.  

Het functioneren van het menselijk lichaam heeft me van jongs af aan verwonderd. In de studie Medisch Technische Informatica aan de UU vond ik de ideale combinatie van mijn lievelingsvakken biologie en wiskunde. In samenwerking met het UMCU ben ik afgestudeerd in automatische patroonherkenning in MRI-beelden van hersenschade. Dat was heel interessant pionieren, maar ik wilde graag wat directer bijdragen aan de verbetering van patiëntenzorg. 

Op zoek naar meer toegepast onderzoek heb ik eerst een paar jaar gewerkt als datamanager voor verschillende ‘first-in-man’-studies naar nieuwe medicijnen. Daarna ben ik overgestapt naar softwareontwikkeling bij twee verschillende EPD-leveranciers voor ziekenhuiszorg (o.a. obstetrie), GGZ en jeugdzorg. Ik heb daar rollen gehad als functioneel ontwerper, product owner van het EPD en e-learning specialist. In deze rollen heb ik kennis opgedaan van zorgprocessen, dossiervoering, uitwisseling van patiëntgegevens met andere systemen en communicatie met eindgebruikers.  

Na 20 jaar in het bedrijfsleven wilde ik nog meer werken in het belang van de zorgsector. Bij de stichting Nefrovisie mag ik nu meehelpen om de vastgelegde gegevens ’terug te geven’ aan de organisaties, zorgprofessionals, onderzoekers én patiënten. Hiermee wil ik samen met mijn collega’s mijn steentje bijdragen aan nieuw inzicht en de kwaliteit van nierpatiëntenzorg.”