Nieuws

Landelijke cijfers over 2022 gepubliceerd

De gegevens in Renine over het kalenderjaar 2022 zijn door de dialysecentra gecontroleerd en geaccordeerd. De nieuwe landelijke cijfers zijn inmiddels beschikbaar via Nefrodata. Met de rapportagetool is het mogelijk om in de landelijke statistieken zelf selecties naar onder andere soort therapie, geslacht en primaire diagnose te maken. Ook is het mogelijk om met de (zelfgemaakte) grafieken een rapport samen te stellen. Uitgebreidere analyses van de landelijke gegevens over nierfunctievervangende therapie staan beschreven in het Renine jaarrapport. De laatste versie van het jaarrapport bevat gegevens tot en met 2021.

Het aantal Nederlanders met nierfunctievervangende therapie is inmiddels gestegen tot ruim 18.000. De groei komt met name door een toename van het aantal patiënten met een functionele donornier. Dit aantal is inmiddels ruim 12.000 patiënten. Het aantal patiënten met chronische dialysebehandeling in Renine schommelt al een aantal jaar rond de 6.000 patiënten. We zien al enkele jaren een lagere instroom van nieuwe patiënten in de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder. Het aantal transplantaties in deze leeftijdscategorie is nog steeds laag, maar neemt wel langzaam toe. Een positieve ontwikkeling is dat we zien dat het aantal maanden dialyse voorafgaand aan een transplantatie afneemt.

De nieuwe benchmarkrapporten voor de dialysecentra komen eind deze week beschikbaar via de centrumportal. Dit rapport bevat gegevens over hun eigen patiëntenpopulatie en geeft de mogelijkheid een vergelijking te maken met andere dialysecentra en de Nederlandse dialysepopulatie.

De afgelopen jaren hebben we met regelmaat gerapporteerd over de impact van Covid-19 en de vaccinaties in de dialysepopulatie. Per 1 januari 2023 zijn we gestopt met de Covid-19-registratie binnen Renine. Het Covid-19-eindrapport zal eind april worden gepubliceerd.