Nieuws

Lancering capaciteitskaart centrum-HD

Afgelopen voorjaar heeft Nefrovisie samen met NFN en V&VN Dialyse & Nefrologie een inventarisatie gedaan omtrent de capaciteitsproblemen voor hemodialyse. Daaruit bleek dat er behoefte bestond aan een ‘dashboard’ waarmee de actueel beschikbare dialysecapaciteit in kaart wordt gebracht. Nefrovisie heeft daarom een interactieve kaart ontwikkeld waarop voor elke dialyselocatie de actueel beschikbare hemodialysecapaciteit wordt getoond.

De capaciteitskaart is afgelopen vrijdag gelanceerd. Wekelijks worden centra per e-mail uitgenodigd om aan te geven hoeveel dialyseplaatsen er beschikbaar zijn, waarbij gereserveerde plaatsen voor acute instroom niet meegerekend worden. Na het invullen van de vragenlijst wordt de kaart automatisch geüpdatet.

Met de capaciteitskaart hoopt Nefrovisie bij te kunnen dragen aan een betere verdeling van dialysepatiënten in geval van een capaciteitstekort. De functionaliteit zal de komende tijd worden verfijnd. Suggesties voor verbetering kunnen worden gericht aan datamanagement@nefrovisie.nl.

De capaciteitskaart centrum-HD, de actuele versie is te vinden via https://nefrovisie.nl/capaciteitskaart