Kennis & Expertise

Kennis en kunde zijn belangrijke voorwaarden voor kwalitatief goede zorg. Nefrovisie verzorgt daarom verschillende trainingen voor professionals in de nefrologie. Bijvoorbeeld de training Tracer audit met een bijbehorende Verdiepingscursus.  In de toekomst willen we dit trainingsaanbod uitbreiden in relatie tot de kernactiviteiten van Nefrovisie: Registratie, Richtlijnontwikkeling en Visitatie. Indien u suggesties heeft voor nieuwe trainingen, kunt u dit hier aangeven.

Best practices

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Dagelijks worden er in  de nefrologische praktijk creatieve oplossingen bedacht voor allerlei problemen. Nefrovisie biedt via haar website een platform voor het uitwisselen van die goede voorbeelden. In de toekomst zullen best practices ook tijdens de visitatie worden uitgevraagd.

U kunt hier uw praktijkvoorbeeld aanmelden.