Nieuws

Jaarboek Nierfunctievervangende therapie

Nefrovisie heeft in samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) het Jaarboek Nierfunctievervanging 2019 uitgebracht. Dit jaarboek bevat de belangrijkste gegevens over nierfunctievervangende behandeling in 2019 aangevuld met gegevens over de effecten van de Covid-19-pandemie van het afgelopen jaar.

In het jaarboek is de focus gelegd op uitkomsten die er voor patiënten toe doen. Relevante uitkomsten van de niertransplantatiezorg worden beschreven en er wordt aandacht besteed aan de introductie van PROMs (Patient Reported Outcome Measures) in zowel de dialyse- als transplantatiezorg. PROMs geven inzicht in kwaliteit van leven en ervaren gezondheidsklachten van patiënten en kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van de waarde van zorg.

Al snel tijdens de eerste golf van de Covid-19-pandemie is door Nefrovisie gestart met de registratie van Covid-19 in dialysepopulatie. De NTS heeft de gevolgen van de pandemie voor de transplantatiezorg in kaart gebracht.

In het jaarboek wordt op basis van de registraties een eerste analyse gegeven van wat de gevolgen zijn van Covid-19 voor dialysepatiënten en voor het transplantatieprogramma. De volgende editie van het Jaarboek zal in het teken staan van de gevolgen van de pandemie voor patiënten met nierfunctievervangende therapie.