Nieuws

Inventarisatie training tracermethodiek voorjaar 2024

De tracermethodiek is een auditmethodiek waarbij je het spoor (trace) dat de patiënt aflegt in een instelling volgt. Hierbij krijg je als auditor een volledig beeld van het kwaliteitsbeleid in het zorgproces. Wij hebben het voornemen om in het voorjaar van 2024 deze training weer te geven.

Het is een interactieve training met diverse leervormen. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoe bereid ik een tracer-audit voor?
  • Hoe gebruik ik de tracermethodiek?
  • Met welke observatie- en interviewtechnieken creëer ik een open en constructieve sfeer?
  • Hoe maak ik een praktische rapportage?

Als dialyseverpleegkundige, kwaliteitsmedewerker of visitator kun je deelnemen aan deze training. Heeft u interesse om deze training in het voorjaar van 2024 te volgen? Mail naar opleidingen@nefrovisie.nl.