Nieuws

Inventarisatie training Intern auditen najaar 2024

Nefrovisie heeft de intentie om bij voldoende interesse in het najaar van 2024 wederom een training Intern auditen te organiseren, waarbij ook de tracermethodiek aan bod zal komen. Deze praktijkgerichte training is bedoeld voor dialyseverpleegkundigen, kwaliteitsmedewerkers en visitatoren/interne auditoren. Je krijgt inzicht in de verschillende fasen van het auditproces van uitvoering tot rapportage.

De tracermethodiek is een auditmethodiek waarbij je het spoor (trace) dat de patiënt aflegt in een instelling volgt. Hierbij krijg je als auditor een volledig beeld van het kwaliteitsbeleid in het zorgproces en waar verbetermogelijkheden binnen het zorgproces liggen.

Het is een interactieve training met diverse leervormen. Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoe werkt een audit en wat zijn de belangrijkste doelen? 
  • Hoe bereid ik een (tracer) audit voor? 
  • Hoe gebruik ik de tracermethodiek in een interne audit? 
  • Met welke observatie- en interviewtechnieken creëer ik een open en constructieve sfeer? 
  • Hoe geef ik feedback aan het einde van de audit? 
  • Hoe maak ik een praktische rapportage? 

 Heeft u interesse in deze training? Mail naar opleidingen@nefrovisie.nl.