Interviews

‘We helpen de kwaliteit te bewaken’

Yvonne de Koter is van huis uit dialyseverpleegkundige en verpleegkundig specialist. Momenteel is ze manager bedrijfsvoering bij Nephrocare Diapriva, een zelfstandig behandelcentrum voor dialyse. ‘In Nederland zijn we met twee klinieken relatief klein, maar wereldwijd zijn we met 4.000 klinieken een grote speler.’  

Yvonne is vicevoorzitter van de plenaire visitatiecommissie (PVC) en daar is ze ‘supertrots’ op, vertelt ze. ‘Ik ben de eerste verpleegkundige die de rol van vicevoorzitter vervult, en dat geeft aan dat de wereld van de nierzorg aan het veranderen is. Het deelnemen van patiënten als ervaringsdeskundigen aan visitaties is daar ook een uiting van.’ 

Het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de nierzorg is het streven van de visitatiecommissie. ‘We lopen daarbij tegen tal van ontwikkelingen aan, zoals de vergrijzing en tekorten aan personeel.’ 

In de praktijk heeft dit allerlei consequenties en moet je zorgvuldig omgaan met personeel en apparatuur. ‘Streven naar een patiënt die zo zelfstandig mogelijk functioneert op de afdeling is dan een oplossing. Als visitatiecommissie kijken we in hoeverre de oplossingen verantwoord zijn.’  

Grote lijnen 

Yvonne is voorstander van visitatie waarbij gekeken wordt naar de grote lijnen. ‘De nierzorg is in Nederland van een zeer hoog niveau, daar is maximaal in geïnvesteerd. We gaan dus niet met de vinger langs de plint, maar proberen de afdelingen te helpen om de kwaliteit te bewaken.’ 

Sommige zaken zijn lastig in de nierzorg, zoals het opzetten van een cliëntenraad. ‘De mensen hebben daar vaak geen puf voor, en toch moet er terugkoppeling zijn van patiënten. Dan denken we na over mogelijke alternatieven. Bijvoorbeeld een rondetafelgesprek, spiegelgesprekken of een nieuwsbrief. We proberen er samen het beste van te maken. Het is belangrijk dat je je ook inleeft in de wereld van patiënten.’ 

Haar werk als visitator heeft een positief effect op haar functioneren. ‘Het is interessant om bij andere centra te kijken hoe zij het doen. Gluren bij de buren, zeg maar.’ Je blijft ook van de laatste richtlijnen op de hoogte. 

Goede benutting data 

Nefrovisie ondersteunt Yvonne in haar werk. ‘De rapporten en benchmarks zijn een belangrijke bron van informatie. Een goede benutting van alle data die de dialysecentra verzamelen is ook zeer waardevol. Daarnaast ondersteunt Nefrovisie bij de praktische gang van zaken zoals de planning van de visitaties en de uitwerking van de visitatierapporten. Zonder Nefrovisie zou de nierzorg in Nederland van een minder hoog niveau zijn.’ 

Yvonne de Koter

Manager bedrijfsvoering
Nephrocare Diapriva