Informatie voor de patiënt

Als het over kwaliteit van zorg gaat, is de patiënt natuurlijk de eerste belanghebbende. Nefrovisie ondersteunt de professionele zorgverleners om de zorg voor mensen met chronisch nierfalen te verbeteren.  Daarvoor zijn richtlijnen en onderzoek nodig en ook is het belangrijk om gegevens over geleverde zorg te registreren en deze te evalueren. Zorgverleners en patiënten kunnen daar op deze website informatie over vinden, onder andere via ons registratie- en rapportageplatform Nefrodata.

De Beleidsadviesraad van Nefrovisie ontwikkelt daarnaast samen met de sector, informatie voor patiënten. Onderstaande documenten (bestemd voor patiënten met chronische nierschade) zijn tot nu toe verschenen:

CQI Dialyse

Voor dialysecentra biedt Nefrovisie jaarlijks de CQI Dialyse aan. CQI staat voor ‘Consumer Quality Index‘. Centra mogen ook andere meetmethoden gebruiken. De CQI Dialyse is in 2014 door 28 centra afgenomen met gemiddeld 50% respons. In de jaren 2015-2016 hebben 15 centra de CQI dialyse afgenomen met gemiddeld een respons van 65%.
Spiegelrapportages van deze CQI dialyse zijn hier beschikbaar:

Voor overige patiëntgerichte informatie over nierziekten verwijzen wij u graag naar de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en de Nierstichting.