Nieuws

Enquête dialysecapaciteit

In opdracht van V&VN Dialyse & Nefrologie en de sectie nefrologische bedrijfsvoering van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft Nefrovisie in de maand oktober bij alle dialysecentra in Nederland een vragenlijst uitgezet. Reden hiervoor is het groeiende aantal signalen over problemen met de dialysecapaciteit.

In de vragenlijst, die is gericht aan het duaal management in ieder centrum, werd onder andere gevraagd naar de oorzaken van eventuele capaciteitsproblematiek, zoals een groeiend aantal dialysepatiënten, personeelsuitval en de invloed van de COVID-19 pandemie. Ook was er aandacht voor de omvang van de verpleegkundige formatie, regionale afstemming tussen centra en de inzet van zzp’ers binnen de formatie.

De vragenlijst is door 61 personen, afkomstig uit 55 verschillende dialysecentra, ingevuld. De resultaten van het onderzoek worden op dit moment geanalyseerd. Zodra deze bekend zijn, zullen we ze met u delen via nefrovisie.nl en nefro.nl.