Disclaimer

Hoewel Nefrovisie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die zij betrouwbaar acht, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie van derden

Vermelding van hyperlinks of productinformatie op deze website betekent niet dat Nefrovisie de op of via externe websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Ook aanvaardt Nefrovisie geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar zij verwijst.

Informatie gebruiken

Nefrovisie behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Wanneer u informatie openbaar maakt die u op deze website vindt, verzoeken wij u Nefrovisie en de datum van overname als bronvermelding op te nemen.