DIALOGICA

DIALOGICA (DIALysis or not: Outcomes in older kidney patients with GerIatriC Assessment) is opgezet vanuit de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). Het project sluit aan bij lopende onderzoeken naar het geriatrisch assessment (POLDER) en thuisdialyse (DOMESTICO).

Bent u patiënt en wilt u de vragenlijst voor DIALOGICA invullen?
Klik hier om de vragenlijst te openen.

Bent u zorgprofessional?
Klik hier om het DIALOGICA-dashboard te openen.