DIALOGICA vragenlijst en dashboard

DIALOGICA (DIALysis or not: Outcomes in older kidney patients with GerIatriC Assessment) is opgezet vanuit de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). Het project sluit aan bij lopende onderzoeken naar het geriatrisch assessment (POLDER) en thuisdialyse (DOMESTICO).