Nieuws

De PVC heeft een eigen logo

De beroepsinhoudelijke kwaliteitsvisitatie van het Nederlandse kwaliteitssysteem dialyse wordt uitgevoerd door visitatoren van de Plenaire Visitatie Commissie NFN – V&VN Dialyse & Nefrologie (PVC).  Nefrovisie ondersteunt het visitatieproces met onder andere het plannen van de visitaties en de verwerking van de rapportages.  Om de PVC meer zichtbaar te maken is ervoor gekozen om een eigen logo voor de PVC te ontwikkelen.

Het logo wordt gebruikt op het drukwerk van de PVC, maar zal ook gebruikt worden op de website van Nefrovisie om te laten zien welke centra gevisiteerd zijn door de PVC.

Wil je meer weten over de PVC? Lees dan het interview met vicevoorzitter Yvonne de Koter op de website.