Opleiding ‘Prospectieve risico-inventarisatie’ (PRI)

Nefrovisie organiseert op 11 oktober 2018 wederom de opleiding ‘Prospectieve risico-inventarisatie’ (PRI). Het houden van een PRI is een vast onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Met een PRI bekijkt u de zorgprocessen vooraf op mogelijke risico’s. Na deze opleiding bent u in staat de organisatie van de PRI goed uit te voeren, de werkwijze goed over te brengen en de PRI effectief te begeleiden.