Nieuws

Wetenschappelijke publicaties met Renine-data

In Renine worden gegevens verzameld van bijna alle Nederlandse patiënten die worden behandeld met nierfunctievervangende therapie. Nefrovisie gebruikt deze gegevens om inzicht te geven in landelijke ontwikkelingen in behandeling en uitkomsten van de zorg. Ook vindt terugkoppeling naar dialysecentra plaats zodat uitkomsten vergeleken kunnen worden (benchmarking). Daarnaast biedt Renine mogelijkheden voor het beantwoorden van wetenschappelijke vragen. Recent zijn twee wetenschappelijke publicaties verschenen over de Renine-data, naar trends in thuisdialyse en ontwikkelingen met betrekking tot het stoppen van dialyse. Hieronder vindt u samenvattingen van de resultaten.

Mocht u ook interesse hebben om Renine-data te gebruiken dan kunt u een verzoek daartoe indienen (https://www.nefrovisie.nl/dataverzoek/). De beheercommissie beoordeelt alle aanvragen en bij goedkeuring worden gegevens geanonimiseerd aan de onderzoekers beschikbaar gesteld.

Dialyse in de thuissituatie: trends over de tijd

Anna Bonenkamp van de DOMESTICO-studie heeft trends in het gebruik van thuisdialyse in Nederland in verschillende leeftijdscategorieën beschreven. Hiervoor heeft ze gebruik gemaakt van gegevens van meer dan 30.000 patiënten die in een periode van 20 jaar (1997 -2016) zijn gestart met dialyse. Ze heeft beschreven hoe vaak behandeling met thuisdialyse werd gestart en of er trends zichtbaar zijn over de tijd. Zowel peritoneale dialyse als hemodialyse in de thuissituatie zijn meegenomen.

In patiënten jonger dan 65 jaar was een sterke afname in thuisdialyse zichtbaar, grotendeels doordat patiënten vaker een niertransplantatie krijgen. In oudere patiënten was het aandeel thuisdialyse stabiel en in patiënten ouder dan 75 jaar steeg het aandeel thuisdialyse juist licht. De gemiddelde leeftijd van een patiënt die start met thuisdialyse is gedurende deze 20 jaar gestegen van 52 jaar naar ruim 63 jaar.

De veroudering van de dialysepopulatie vraagt om aanpassingen in de organisatie van de zorg rondom de keuze voor de beste behandeling en de geboden ondersteuning hierbij.

Bron: European Journal of Clinical Investigation (22 juli 2021)

Stoppen met dialyse belangrijkste doodsoorzaak

Arts-onderzoeker Mathijs van Oevelen van DIALOGICA onderzocht hoe vaak er gestopt wordt met dialysebehandeling. Hiervoor heeft hij gekeken naar de geregistreerde doodsoorzaken van patiënten die in de periode 2000-2019 zijn gestart met dialyse en later kwamen te overlijden. Het ging hierbij om ruim 18.000 overleden patiënten.

Het blijkt dat het stoppen met de dialyse steeds vaker wordt geregistreerd als de oorzaak van het overlijden. Op dit moment is het in Nederland zelfs de meest voorkomende doodsoorzaak van dialysepatiënten, in 2019 ging het om een derde van alle overlijdens. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 20 jaar eerder. Vrouwen stoppen vaker met dialyse dan mannen, verder komt het vaker voor bij oudere patiënten. Er blijkt veel variatie te bestaan tussen dialysecentra die niet konden worden verklaard door verschillende patiëntkarakteristieken. Een aanzienlijk deel stopt binnen een jaar met dialyseren. Deze bevindingen onderschrijven het belang van tijdige aandacht voor “advance care planning” maar ook voor gezamenlijke besluitvorming bij de keuze voor dialyse of conservatieve behandeling.

Bron: Nephrology Dialysis Transplantation (13 augustus 2021)