Samen met professionals en patiënten werken wij aan betere nierzorg

Kwaliteitsregistratie

Nefrodata is de Nederlandse kwaliteitsregistratie van patiënten met chronische nierziekten. Door kwaliteitsregistratie bewaken en bevorderen wij de kwaliteit van de zorg, houden wij deze transparant en ontstaat een beeld van hoe de patiënt zijn/haar ziekte ervaart. Voor de registratie worden onder andere persoonlijke gegevens, medische gegevens en patiëntvragenlijsten (PROMs) gebruikt. De gegevens worden alleen na toestemming van de patiënt opgenomen. Gegevens worden regelmatig gecontroleerd. In 1986 is gestart met de registratie Nefrodata, voorheen Renine. Wij hebben gegevens vanaf 1964. Ziekenhuizen.

Lees verder

Kwaliteitsvisitatie

Om de kwaliteit van zorg te blijven monitoren, gebruiken dialysecentra in Nederland het kwaliteitssysteem dialyse. Dit kwaliteitssysteem bestaat uit: toetsing van het beroepsinhoudelijk handelen (visitatie) en toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem (accreditatie of certificering). De visitatie wordt uitgevoerd door visitatoren van de Plenaire Visitatie Commissie NFN – V&VN Dialyse & Nefrologie (PVC). Nefrovisie biedt de PVC bij de kwaliteitsvisitaties secretariële en technische ondersteuning.

Lees verder

PROMs

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn vragenlijsten die aan de patiënt worden voorgelegd en waarmee de door hen ervaren kwaliteit van leven en ziektelast in beeld komen. PROMs worden ingezet om een gesprek tussen zorgverleners en patiënt voor te bereiden. Door voorafgaande aan dit gesprek de patiënt de vragenlijst in te laten vullen, krijgen alle voor de patiënt relevante klachten aandacht en kan gericht een behandelplan worden gemaakt. Daarnaast is de uitkomst van de PROMs een maatstaf die gebruikt wordt.

Lees verder

Nieratlas

De nieratlas is een website die de zorg en zorgkosten van mensen met nierziekten in kaart brengt. U treft er feiten en cijfers aan over behandelingen, medicatiegebruik en overige aandoeningen van nierpatiënten. De informatie is voor heel Nederland en per regio te zien. Cijfers zijn weergegeven in grafieken en op kaarten, zodat regionale verschillen naar voren komen. Alle gegevens zijn vergeleken met die van mensen zonder nierziekten, waardoor duidelijker wordt hoe hoog de ziektelast van nierpatiënten is. De nieratlas wordt.

Lees verder

Onderzoeksprojecten

Nefrovisie is betrokken bij een aantal landelijke onderzoeksprojecten naar patiënten met chronisch nierfalen. Nefrovisie ondersteunt de onderzoekers bij het verzamelen en beheren van de gegevens. Ieder onderzoek heeft zijn eigen aandachtspunten, maar er is ook overlap. Zo worden in verschillende studies dezelfde patiëntvragenlijsten (o.a. PROMs) gebruikt en is er een koppeling met Nefrodata. Nefrovisie neemt een centrale rol in om de betrokken onderzoeken niet allemaal het wiel zelf te laten uitvinden en streeft zoveel mogelijk naar onderlinge gegevensuitwisseling.

Lees verder

Nierteam aan Huis

NierTeam Aan Huis (NTAH) is een voorlichtingsprogramma voor de patiënt en zijn sociale omgeving over alle nierfunctievervangende behandelingen. De voorlichtingen worden georganiseerd vanuit de 7 academische ziekenhuizen. Nefrovisie is verantwoordelijk voor de opleiding en intervisie van de voorlichters en voor de kwaliteitsborging van dit programma.  Meer informatie over dit programma kunt u vinden op de website van NTAH.

Lees verder