Praktijkvoorbeelden

STERK: STimuleren Eigen Regie en Kwaliteit van leven

De patiëntentraining STERK is in 2012 ontwikkeld door een multidisciplinair team van zorgverleners uit vier ziekenhuizen en de Nierstichting. Het is een bijzonder succesverhaal. STERK laat zien wat de patiënt kan bereiken met zelfmanagement en inzicht in zijn ziekte. De patiënt leert de behandeling met zijn dagelijks leven te verbinden. De training is geïnspireerd door Per Ake Zillen, een Zweedse nierpatiënt die zelf actief aan de slag is gegaan om verdere achteruitgang van de nierfunctie te voorkomen.  

Het Martini Ziekenhuis, UMCG, Zorgbelang Groningen, Nierpatiëntenvereniging Noord Nederland en Menzis hebben de training geëvalueerd en doorontwikkeld. Dit leidde tot de training STERK 2.0. Nog meer dan eerdere STERK-trainingen werkt STERK 2.0 met ‘motiverende gespreksvoering’. Het doel is gedragsverandering te bereiken.  

De deelnemers waren zeer tevreden over de training. Zij hebben de bijeenkomsten als positief en ondersteunend ervaren. Voornamelijk de informatie en het delen van ervaringen met elkaar wordt zeer gewaardeerd. Uit de evaluatie van de vernieuwde training bleek dat iedereen zich bewuster is geworden van de eigen rol in de behandeling. Patiënten zijn op hun eigen manier aan de slag gegaan met veranderingen.  

Inhoud van de training 

De STERK-training is gebaseerd op het handboek ‘Leven met chronische nierschade’ van Per Ake Zillen . Dit boek is niet langer verkrijgbaar. Voor de vernieuwde training is een nieuw werkboek geschreven. Hierin vinden deelnemers informatie over de onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan bod komen. Daarnaast krijgen ze leestips voor meer informatie en worden ze uitgenodigd voorbereidende opdrachten te doen. Met gelden van de Nierstichting Challenge en Stichting de Boer is het mogelijk gemaakt om het nieuwe werkboek van illustraties te voorzien en te drukken.  

 Voor trainers zijn er een nieuwe handleiding en een toolbox. Hierin staat theoretische achtergrondinformatie. De toolbox bevat informatie over de voorbereiding van de bijeenkomsten. Verder kunnen trainers de PowerPointpresentaties gebruiken. Deze bevatten illustraties die passen bij het werkboek. 

Contactpersonen 

UMCG: Anna Hummel, verpleegkundige, a.f.hummel-tel@umcg.nl 
Martini Ziekenhuis: Nienke Hesseling, verpleegkundig specialist, n.hesseling@mzh.nl 

Links