Certificatie VMS

Zorginstellingen zijn verplicht hun veiligheidsmanagementsysteem  (VMS) te laten toetsen. Voor dialysecentra die niet deel uitmaken van een geaccrediteerd of gecertificeerd ziekenhuisbreed veiligheidsmanagement systeem, heeft HKZ een veiligheidsmodule ontwikkeld.

Dialysecentra kunnen kiezen voor een VMS-certificatie in combinatie met een HKZ-certificatie kwaliteitssysteem of een zelfstandige VMS-certificatie. De zelfstandige VMS-certificatie kent – net als de certificatie van het kwaliteitssysteem – een driejaarlijkse cyclus.

Een VMS-certificatie wordt uitgevoerd door een Certificerende Instelling (CI) en een verpleegkundig visitator.

Heeft u een vraag of opmerking over certificatie van het veiligheidsmanagementsysteem? Laat het ons weten via het contactformulier.