Nieuws

Vaccinatie beschermt ook dialysepatiënten tegen COVID-19

Het is nu twee jaar geleden dat het nieuws over een nieuw virus langzaam bij iedereen binnen kwam. Snel daarna is besloten om Renine uit te breiden met gegevens over COVID-19 waardoor we steeds de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de dialysepopulatie inzichtelijk konden maken. Inmiddels zijn we diverse golven en virusvarianten verder en gelukkig zijn er nu vaccinaties beschikbaar.

Dialysepatiënten zijn kwetsbaar en dit was dan ook de reden dat ze voorrang kregen bij de vaccinatierondes. Sinds maart 2021 worden ook gegevens over vaccinaties in Renine geregistreerd. De vaccinatiegraad is hoog: naar schatting is 93% van de dialysepatiënten gevaccineerd. Uit voorlopige analyses blijkt dat vaccinatie belangrijke bescherming biedt aan dialysepatiënten. Zo blijkt vaccinatie het aantal infecties beduidend te verlagen, naar schatting met zo’n 65%. Daarnaast worden gevaccineerde patiënten minder vaak in het ziekenhuis opgenomen na een infectie en zien we een lagere sterfte.

Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport over de stand van zaken met betrekking tot COVID-19 en vaccinaties in Renine. Het meest recente rapport bevat de cijfers tot en met 8 februari 2022. In dit rapport tonen we achtereenvolgens gegevens over de incidentie en de uitkomsten van COVID-19 in de dialysepopulatie, de vaccinatiestatus en de effecten van vaccinatie op uitkomsten. De gegevens over 2020 zijn door de centra gecontroleerd. Recentere data zijn echter nog niet compleet en gecontroleerd. Deze data zijn dan ook onder voorbehoud. De vaccinatiegegevens worden gedeeld met de RECOVAC-studie waarin de langetermijn-werkzaamheid en veiligheid van vaccins bij nierpatiënten worden onderzocht.

De registratie in Renine van zowel de vaccinaties als de uitkomsten na COVID-19-infecties in de dialysepopulatie zal in 2022 worden gecontinueerd. We realiseren ons dat dit alleen mogelijk is dankzij de extra inspanningen van de dialysecentra. Wij bedanken hen daar dan ook hartelijk voor en we hopen in de toekomst ook op hun medewerking te mogen blijven rekenen.

Update februari 2021 Covid (inclusief vaccinaties)