Nieuws

Update Nieratlas: cijfers over 2018 en 2019 beschikbaar

Op de website nieratlas.nl zijn cijfers over nierziekten beschikbaar, afkomstig uit declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. De website is met financiering van de Nierstichting ontwikkeld door Amsterdam UMC (locatie AMC), Onderzoekscentrum Ketenzorg chronische ziekten Isala en Nefrovisie. Sinds de lancering in 2019 waren al gegevens over de jaren 2012 t/m 2017 beschikbaar, deze week zijn ook de cijfers over 2018 en 2019 gepubliceerd.

Alle cijfers zijn afgeleid uit declaratiegegevens van Vektis, dat in opdracht van de zorgverzekeraars data verwerkt van bijna alle patiënten in Nederland. Met behulp van diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) kunnen patiënten met nieraandoeningen worden geselecteerd die worden behandeld in het ziekenhuis. Er zijn daarbij drie groepen patiënten gedefinieerd: patiënten met chronische nierschade (eGFR<30 ml/min/1.73m²) die geen nierfunctievervangende behandeling ondergaan, dialysepatiënten en transplantatiepatiënten. Naast aantallen (incidentie t/m 2018, prevalentie t/m 2019) bevat de website cijfers over de zorg aan deze groepen, zoals medicatiegebruik en ziekenhuisopnames, en de daarbij behorende zorgkosten. Van de kosten zijn – ter vergelijking – ook de gemiddelde zorguitgaven voor patiënten zonder nierziekte gepresenteerd. Naast landelijke cijfers is informatie beschikbaar per provincie en per GGD-regio.

Samen met de update over 2018 en 2019 zijn niet eerder openbaar gemaakte gegevens over antidepressivagebruik gepubliceerd, waarover onlangs een artikel van Manon van Oosten et al. verscheen in Clinical Kidney Journal. Binnenkort zal informatie over de controlegroep (patiënten zonder nierziekte) ook beschikbaar komen voor de thema’s behandeling, medicatie, uitkomsten en overige aandoeningen. Ook worden de gegevens als csv-bestanden ter beschikking gesteld voor bezoekers die zelf met de cijfers willen rekenen. Wij houden u hierover op de hoogte.