COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update juli

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd.

Tot en met 18 juli zijn er 876 dialysepatiënten met COVID-19 geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Van de patiënten met COVID-19 is in totaal 24% binnen 28 dagen na diagnose overleden. Mannen en oudere patiënten hebben een hoger risico om te overlijden na een COVID-19-diagnose. Dit beeld komt overeen met de bevindingen in de algemene populatie. Sinds begin juni zijn er geen nieuwe dialysepatiënten met COVID-19 geregistreerd.

Van ongeveer tweederde van de dialysepopulatie zijn de vaccinatiegegevens geregistreerd in Renine. Van deze patiënten is 80% gevaccineerd, 9% is niet gevaccineerd en van de overige 12% is de vaccinatiestatus niet bekend bij het dialysecentrum. Hier vindt u een analyse van de gegevens.

De cijfers zijn onder voorbehoud, omdat nog niet bekend is of de registratie compleet is. Nefrovisie dankt alle centra voor de extra registratie-inspanning.