Nieuws

Uitbreiding Nieratlas

De website nieratlas.nl bevat veel cijfers over nierziekten, afkomstig uit declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. Van drie patiëntgroepen (chronische nierschade, niertransplantatie en dialyse) zijn gegevens in zes thema’s beschikbaar. Afgelopen zomer is de website uitgebreid met informatie over mensen zonder nierziekte, die kan worden gebruikt om het zorggebruik tussen nierpatiënten en niet-nierpatiënten te vergelijken. Voorheen was van deze zogenaamde controlegroepen alleen informatie over zorgkosten beschikbaar, maar nu geldt dit ook voor de thema’s behandeling, medicatie, uitkomsten en overige aandoeningen.

Daarnaast zijn alle data per patiëntgroep beschikbaar om te downloaden als csv-bestand. Bezoekers die zelf met de cijfers willen rekenen, kunnen deze zogenaamde ‘open data’ hiervoor gebruiken. De bestanden bevatten alle gegevens die ook op de nieratlas te vinden zijn, gegroepeerd per patiëntgroep en regio.

Later dit kwartaal zal de nieratlas worden uitgebreid met gegevens over 2020.

Op nieratlas.nl zijn data over de controlegroepen (rechts in de staafdiagrammen) nu beschikbaar bij alle thema’s