Training HKZ-norm Dialysecentra

Doel
De nieuwe HKZ-norm Dialysecentra 2016 is beschikbaar. Deze nieuwe norm is gebaseerd op de ISO-norm 9001:2015 en vormt samen met de HKZ-norm ‘Algemeen organisatiedeel, rubrieken 4 t/m 9′ een geheel. In de rubrieken 1 t/m 3 zijn de dialysespecifieke normen vastgelegd. De voornaamste wijzigingen in de nieuwe norm betreffen het organisatiedeel van de norm (rubrieken 4 t/m 9). Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2016 nieuwe wetgeving (o.a. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). In deze training leert u wat de veranderingen betekenen voor uw eigen kwaliteitssysteem.

Doelgroep
Deze eendaagse training is bedoeld voor iedereen die een actieve rol heeft bij het werken met een kwaliteitssysteem als leidinggevende of als kwaliteitsfunctionaris.

Programma
De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is gewijzigd in de normen?
  • Kan het kwaliteitshandboek compacter en hoe pak ik dit aan?
  • Wat zijn consequenties voor de directiebeoordeling (management review)?
  • Uitvoeren van risico-inventarisatie op primair proces
  • Beoordelen van risico’s en kansen op organisatieniveau
  • Meerjarenbeleid, kwaliteitsbeleid en doelstellingen
  • Contextanalyses en stakeholdersmanagement: wat houdt dit in?
  • Consequenties van nieuwe wetgeving (Wkkgz en Meldplicht datalekken).

De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen, zodat u alvast een begin maakt met de invoering van enkele instrumenten, zoals SWOT-analyse en inventarisatie van stakeholders.

Effect en resultaat
Aan het einde van de dag hebt u alle informatie om uw eigen kwaliteitssysteem aan te passen aan de nieuwe norm en de nieuwe wetgeving. U ontvangt hiervoor de nodige voorbeeldmaterialen.

Datum en locatie:
woensdag 4 oktober 2017 van 9.30 uur – 16.30 uur, Nefrovisie in Utrecht (deze training is vol)

Inschrijving: op dit moment (15/8/2017) is de training volgeboekt
Accreditatie:
accreditatie is aangevraagd
Kosten: € 200,- per persoon. Inclusief trainingsmateriaal, koffie/thee en lunch. Exclusief de HKZ-normen Dialysecentra 2016 (rubrieken 1 t/m 3) en Algemeen Organisatiedeel (rubrieken 4 t/m 9).