Rapportage

De gegevens in Renine worden in verschillende rapportages weergegeven:

Ieder centrum heeft op de centrumportal van Nefrodata toegang tot de eigen centrumgegevens. Daarbij is het mogelijk om rapportages, grafieken en dergelijke samen te stellen, zodanig dat zij daaruit belangrijke kwaliteitsinformatie kunnen afleiden. Ook kunnen zij zien hoe die kwaliteit zich verhoudt tot landelijke gemiddelden. Op het openbare gedeelte van de website zijn de landelijke cijfers te zien (landelijke benchmark). Daarnaast maakt Nefrovisie sinds 2015 jaarlijks een Jaarrapportage Renine om trends in kaart te brengen. Na afronding van de jaarlijkse controle van de gegevens in Renine verschijnt het Nefrodata benchmarkrapport. Dit is een rapport waarin de centrumgegevens worden vergeleken met de landelijke gegevens, over de afgelopen drie jaar. Dit rapport vormt een belangrijk uitgangspunt voor de visitatie in het dialysecentrum. Sinds het rapportagejaar 2016 brengt Nefrovisie, in samenwerking met de Nederlandse Transplantatiestichting, een jaarboek uit: een publicatie met de belangrijkste gegevens over nierfunctievervangende behandeling. Het jaarboek wordt aangeboden aan de zorginstellingen die gegevens leveren aan Renine en NOTR en daarnaast aan Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), zorgverzekeraars en andere relaties die beleidsmatig actief zijn op het gebied van nierzorg.